Terugblik informatiebijeenkomst terrasuitbreiding Doormanplein

Gepubliceerd op vrijdag 23 december 2022

Woensdagmiddag 21 december heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het gemeentehuis voor bewoners en ondernemers rondom het Doormanplein. Leden en bestuursleden van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht bezochten de bijeenkomst. Wilco Andeweg reageert.

De afgelopen jaren heeft de vereniging zich ingezet om de aandachtspunten en knelpunten uit de wijk bij de gemeente duidelijk te maken. We zijn ook blij met alle input die we de afgelopen jaren vanuit de wijk hebben ontvangen. Daarom zijn wij als vereniging ook bijzonder teleurgesteld over het nieuwe plan van de gemeente om een pilot te draaien voor drie jaar in deze vorm.

De aanpak met betrekking tot overlast (parkeren, geluid, handhaving e.d.) is wat ons betreft onderbelicht in deze pilot. Concrete voorstellen van de verenigingen of horeca zijn niet meegenomen en de oplossingen die werden aangedragen op de informatiebijeenkomst waren alles behalve concreet en realistisch. Zoals in onze aankondiging van deze middag (lees hier ) aangegeven heeft er al twee jaar lang een pilot gedraaid in het kader van coronamaatregelen. De leerpunten van deze twee jaar die zijn aangedragen bij de gemeente kwamen nauwelijks terug in de huidige plannen van de gemeente. Ook de standpunten die eerder zijn aangegeven (lees hier) kwamen niet of onvoldoende aan bod. Als vertegenwoordigers namens de bewoners en de ondernemers voelt dit dan ook niet goed. Is al de energie, van met name Arjan Moree, dan voor niets geweest de afgelopen jaren?

Hoe nu verder?

Tijdens maar ook na de bijeenkomst hebben wij over het bovenstaande ons ongenoegen geuit. De uitkomst hiervan is dat we over een aantal weken wederom met de verantwoordelijke wethouders om tafel gaan om onze punten kenbaar te maken. Het gevoel zegt dat we terug bij af zijn. Het gesprek gaan we echter wel aan, omdat we de belangen van de Oude Dorpskern zullen blijven behartigen. Daar Arjan begin 2023 officieel afzwaait, neemt Wilco deze taken nu al op zich als kandidaat-bestuurslid Veiligheid. We hopen ook dat u uw input wilt blijven geven aan hem en aan ons, zodat we de wijk op de juiste wijze kunnen vertegenwoordigen.

Horeca stewards

Tijdens de bijeenkomst op 21 december hebben we opgemerkt dat de horeca stewards onvoldoende zichtbaar en/of actief zijn rondom de Oude Haven. In het algemeen hebben de horeca stewards wel ertoe geleid dat de overlast in de Oude Dorpskern is afgenomen. De overlast rondom de Oude Haven is ons ook bekend en daarom is begin 2022 gevraagd aan de horeca stewards om daar extra aanwezig te zijn. De conclusie moet zijn dat dit onvoldoende is geweest. Wethouder van der Linden gaf tijdens deze bijeenkomst aan dat hij het komend jaar, 2023 van de Oude Dorpskern een speerpunt op het gebied van handhaving wil maken om de overlast verder terug te dringen. Dat was wat ons betreft positief nieuws!

Namens de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht

Wilco Andeweg, kandidaat bestuurslid Veiligheid

Ontwerptekening Doormanplein