Nieuwsbericht

Zonnige Monumentendag

Zonnige monumentendag

Voor het eerst sinds vele jaren was er in Barendrecht geen ‘officieel’ programma voor de Open Monumentendag. Dankzij vrijwilligers konden bezoekers van de Oude Dorpskern zowel de Watertoren, de Dorpskerk als de Ouwe School bezoeken. En dat werd gewaardeerd.

De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht verzorgde de openstelling van de Watertoren. De hele middag was er zoveel belangstelling, dat er een korte wachttijd was. Maar dat gaf Hans Hooghart en andere vrijwilligers de gelegenheid om bezoekers uit te leggen dat de toren tot 1980 de watervoorziening van het dorp verzorgde.

In de Dorpskerk worden dit jaar restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Kerkrentmeester Simon Hoek gaf daarover uitleg. Bezoekers konden ook een presentatie bekijken over de geschiedenis van het dorp en de kerk.
De Historische Vereniging Barendrecht toonde een expositie over de Barendrechtse Brug. Deze werd zo druk bezocht dat besloten werd om deze ook de komende zaterdagen te laten zien. Het nieuwe boek over de brug raakte in de loop van de middag uitverkocht.

Ga terug