Nieuwsbericht

Vereniging boos over GFT-container in beschermd dorpsgezicht

Vereniging boos over GFT-container in beschermd dorpsgezicht

De gemeente Barendrecht heeft maandag een knalgroene GFT-container geplaatst aan de Dorpsstraat, midden in het beschermd dorpsgezicht. De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht heeft hier direct tegen geprotesteerd.

Het bestuur van de vereniging heeft al eerder burgemeester en wethouders gewezen op het beschermd dorpsgezicht. De container die maandag is geplaatst, staat precies op de plaats waar de gemeente in 2008 vuilcontainers wilde plaatsen. Het is het ‘eilandje van Goud’, een karakteristiek stukje van het dorp. Destijds is dit opgelost door de ondergrondse containers in een groenstrook aan de overkant van de straat te plaatsen. Door het groen dat later is aangeplant, vallen de containers daar niet op. Met deze oplossing waren zowel de gemeente als de omwonenden tevreden.

Nu wordt er opnieuw een container geplaatst op het ‘eilandje van goud’. Terwijl de gemeente eerder heeft laten weten zich bewust te zijn van het beschermd dorpsgezicht. “Daarom zijn wij erg benieuwd waarom de gemeente ineens heeft besloten om hier toch een grote groene container te plaatsen. Dit zonder enig overleg met omwonenden, noch met onze Vereniging. Naar onze mening is deze grote groene container niet iets dat in de Oude Dorpskern hoort en wij verzoeken u dan toch ook dringend om een reactie en verwijdering van deze grote groene container die een behoorlijk afbreuk doet aan onze mooie Oude Dorpskern”, staat in een mail die maandagmiddag is verzonden. De gemeente Barendrecht heeft nog niet gereageerd.

De vereniging heeft nog een beetje hoop dat alles een misverstand is. De container is nog dichtgeplakt en zou dus nog verplaatst kunnen worden. Daar zijn dan wel weer een kraan en een vrachtwagentje voor nodig.

Ga terug