Nieuwsbericht

Stoppen Afval Loont dupeert Dorpskerk

Stoppen Afval Loont dupeert Dorpskerk

Het stoppen van Afval Loont dupeert de Dorpskerk voor zo’n 2000 euro per jaar. Dit stelt het bestuur van de kerk naar aanleiding van het besluit van de gemeente Barendrecht om afval op een andere manier te gaan scheiden. De kerk heeft hiervan ‘met verbijstering kennis genomen’.

Veel mensen die hun afval inleveren bij Afval Loont, laten de opbrengst ten goede komen aan de Dorpskerk. Dit is één van de goede doelen die daarover een afspraak heeft met Afval Loont.

“Toen we enkele jaren geleden moesten stoppen met onze oud-papiercontainer was de gemeente Barendrecht bereid om een eventuele terugval in inkomsten te compenseren. Daar hoefden we toen geen beroep op te doen, gezien het succes van Afval Loont. We gaan ervan uit dat de gemeente ook nu het gemis aan inkomsten voor het onderhoud van de Dorpskerk zal gaan compenseren”, staat op de website van de kerk. De kerkrentmeesters beraden zich over de te nemen stappen.

Ga terug