Nieuwsbericht

Proef: terrassen Doormanplein langer open

Proef: terrassen Doormanplein langer open

Er komt een proef met een langere openingstijd voor de terrassen op het Doormanplein. De gemeenteraad stemde donderdag 14 juni in met een motie.

De motie ‘Pilot terrastijdenverlenging voor horecagelegenheden aan de Middenbaan, Doormanplein en Smitshoek’ is door alle fracties ingediend en is unaniem aangenomen.

In de motie wordt het college verzocht om gedurende de maanden juli tot en met oktober 2018 bij wijze van proef de terrastijden van de horecagelegenheden met terrassen op de Middenbaan, het Doormanplein en Smitshoek te verruimen van maandag tot en met zaterdag tot 00.00 uur door middel van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.29 van de APV.

De proef dient in te gaan op 1 juli 2018 en voor ingang van de proef dient een plan van aanpak opgesteld te worden. Tevens wordt het college verzocht een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van het verruimen van de terrastijden in geheel Barendrecht. De evaluatie van de pilot en het onderzoek worden in april 2019 besproken met de raad teneinde te komen tot een definitief besluit.

De Vereniging Dorpskern Oud Barendrecht heeft deze week de gemeenteraad laten weten geen bezwaar te hebben tegen de proef. We moet duidelijk zijn hoe de proef wordt beoordeeld.

Ga terug