Nieuwsbericht

Parkeeronderzoek Oude Dorpskern gepresenteerd

Parkeeronderzoek Oude Dorpskern gepresenteerd

Op donderdagmiddag 14 februari ontvingen de voorzitters van de “Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht” en van de “Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht” uit handen van wethouder Reshma Roopram de rapportage over het parkeeronderzoek dat in het kader van het autovrij maken van het Doormanplein het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.

Beide verenigingen hebben uitgesproken gezamenlijk op te trekken om dit rapport zorgvuldig te onderzoeken, met hun achterban te bespreken en verdiepingsvragen te stellen aan het adviesbureau om uiteindelijk de resultaten te presenteren in een informatieavond die in april van dit jaar zal plaatsvinden.

Beide verenigingen stellen met nadruk dat de oplossing van de parkeerdruk slechts één van de elementen is om te komen tot een beleving rond de Barendrechtse dorpskern die het karakter van het dorp optimaal tot uitdrukking gaat brengen voor alle doelgroepen: bewoners, ondernemers en bezoekers.

Foto: Wethouder Reshma Roopram, geflankeerd door de voorzitters van beide verenigingen. Links van de wethouder Peter Jongenotter (vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht) en rechts van haar Partrick Breek (Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht). Aan de buitenzijdes: Andy van Rossem en Arjen van Breugel van de gemeente Barendrecht.

Ga terug