Nieuwsbericht

Nieuwe aanpak voor Doormanplein en omgeving

Nieuwe aanpak voor Doormanplein en omgeving

Er komt een nieuwe aanpak om de parkeer- en verkeerssituatie in het oude centrum van Barendrecht te verbeteren. Dit is de uitkomst van overleg tussen wijkwethouder Reshma Roopram en vertegenwoordigers van de twee verenigingen in de buurt: de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht en de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht.

Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Daarbij wordt eerst aandacht besteed aan het Doormanplein. Het doel is om er een mooi plein van te maken voor bezoekers en bewoners. Het plein en de omgeving worden opnieuw ingericht. Daarbij is afgesproken dat er voor ‘passende parkeercapaciteit’ wordt gezorgd. Ook komt er een verkeerscirculatieplan.

Beide bewonersverenigingen lichten deze week de bewoners van het plein in.

De complete brief:

Aan de leden van onze verenigingen en andere bezoekers of gebruikers van het Doormanplein.

Barendrecht, 4 november 2019

Beste,

Zoals u eerder dit jaar via de media heeft kunnen vernemen is het overleg tussen de gemeente en de beide verenigingen in de Oude Dorpskern weer opgestart. In eerste instantie werden de resultaten uit het in 2018 gehouden parkeeronderzoek bediscussieerd maar inmiddels komen we in overleg met de wijkwethouder Reshma Roopram tot een nieuwe aanpak om de parkeer-en verkeerssituatie in ons gebied sterk te verbeteren.

Anders dan voorheen kiezen we nu voor een gefaseerde aanpak. We concentreren ons in de eerste fase op het Doormanplein waarbij we uitgaan van het volgende.

  1. Wij gaan uit van een positief scenario, een mooi Doormanplein voor bezoekers en bewoners, als onderdeel van een cultureel centrum. Hierbij is herinrichting van de openbare ruimte (en daarmee het Doormanplein) in het beschermd dorpsgezicht noodzakelijk.
  2. Een duidelijk structureel alternatief, een vervangende en passende parkeercapaciteit is een vereiste.
  3. Tevens is een goed verkeerscirculatieplan een belangrijke vereiste tot het werkelijk benutten van de te bieden alternatieve parkeervoorzieningenen dit dient dan ook integraal onderdeel te zijn van het totale project.

We zullen stap voor stap gezamenlijk met de gemeente en externe deskundigen de uitdagingen tot een oplossing brengen en in dat proces zullen we contact onderhouden met de relevante belanghebbenden om uiteindelijk draagvlak te verwerven onder de geboden oplossingen.

Voor vragen en/of toelichting over e.e.a. kunt u contact opnemen met ons via de bekende kanalen.

Met hartelijke groet,

Patrick Breek Voorzitter Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht
Arjan Morêe Bestuurslid Veiligheid Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht
Peter Jongenotter Voorzitter Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht

Ga terug