Nieuwsbericht

Muren Dorpskerk worden opnieuw gevoegd

Muren Dorpskerk worden opnieuw gevoegd

Een aannemer werkt aan het opnieuw voegen van de westelijke en oostelijke muur van de Dorpskerk. Twee weken lang worden er voegen uitgeslepen, uitgehakt en schoongemaakt. Daarna zijn er vier weken nodig om nieuwe voegen aan te brengen.

Een aantal vlakken van de muren zijn in de jaren zestig gerestaureerd met specie op cementbasis. Dit blijkt allerlei nadelen te hebben, zoals het aantasten van de zachtere baksteen.

Het project wordt gefinancierd uit een schenking van een overleden gemeentelid.

Ook aan de toren moeten voegen worden hersteld. Daarvoor wordt een aanvraag ingediend voor een Rijkssubsidie. Als die wordt toegekend, kan dit werk in 2022 worden uitgevoerd.

Ga terug