Nieuwsbericht

Harmonievereniging zingt en speelt op ZomerFeest

Harmonievereniging zingt en speelt op ZomerFeest (foto: Harmonievereniging Barendrecht)

Op zaterdag 30 juni zijn weer een flink aantal leden van Harmonievereniging Barendrecht actief bij optredens op het ZomerFeest in de Oude Dorpskern.
Big Band Barendrecht zal om 11.45 uur op het Bakkerij Potpodium de middag openen samen met burgemeester Jan van Belzen, beschermheer van Harmonievereniging Barendrecht.

Daarna zal om 12.10 uur het LeerlingenOrkest in de Dorpskerk een optreden verzorgen. Hier kunnen de bezoekers zien en horen wat de jongste jeugd voor de toekomst van de vereniging al aan talenten in huis heeft. Het orkest staat onder leiding van interim dirigent Alice Roderkerk.
Het MeezingKoor onder leiding van Laura van der Voort zal om 14.00 uur op het grote Bakkerij Pot podium zingen met medewerking van het vaste combo.

De toegang tot het ZomerFeest is gratis.

Ga terug