Nieuwsbericht

Avonden over Apocalyps en werk van Messiaen

Openbaring van Johannes

Talloze kunstenaars hebben zich door de tijd heen laten inspireren door het laatste Bijbelboek. Op de woensdagavonden 1 en 8 mei kunnen bezoekers uitvoerig kennis maken met beeldende kunstuitingen die geïnspireerd zijn op de Apocalyps, alsmede met een meesterwerk uit het 20e eeuwse kamermuziekrepertoire (Kwartet voor het eind van de tijd) van de Fransman Olivier Messiaen. Het stuk, bestaande uit acht delen, wordt per deel toegelicht en beluisterd.

Een theologische toelichting op dit alles vervlecht de verschillende onderdelen tot een samenhangend geheel. Wat Apocalyptiek is – bemoediging en verzet tegen verdrukkende machten - wordt verhelderd.

Beide avonden zijn in de Ontmoeting, Dorpstraat 146, van 20.00 tot 22.00 uur, georganiseerd door Vorming & Toerusting van de Protestantse gemeente Barendrecht.

Presentatoren zijn: Coby de Vries (beeldende kunst), Hans van Gelder (muziek) en Maarten Ouwens (theologie). De toegang tot beide aansluitende avonden is gratis.

Op de avond van Dodenherdenking, zaterdag 4 mei van 21.00 tot 22.00 uur, vindt bovendien een uniek concert in de Dorpskerk plaats. Het “Quator pour la fin du Temps”, in het concentratiekamp in 1941 gecomponeerd door Olivier Messiaen, wordt integraal uitgevoerd door masterstudenten piano, klarinet, cello en viool van het conservatorium Rotterdam. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.

Ga terug